Faxe Kirke
/Gudstjenester.jpg
                                                  

Organist ved Faxe Kirke - Tryggevælde Provsti - Roskilde Stift

 Faxe Kirke er en bykirke med 4.019 medlemmer af folkekirken.

 
Pr. 1. juni 2019 er der en fuldtidsstilling ledig ved Faxe Kirke.
Tjenestestederne er Faxe Kirke, Faxe Sognehus og Lindevejscenteret i Faxe samt enkelte gudstjenester i Provstiet - f.eks. 2. pinsedagsgudstjenesten i Boesdal Kalkbrud.
Vi søger en organist med følgende kompetancer: 
- Er fagligt veluddannet som kirkemusiker, PO- eller DOKS uddannet og skal kunne  betjene et kirkeorgel på tilfredstillende vis. Faxe Kirkes orgel er fra Marcussen & Søn, 22 stemmer, pedal. 
- At du har gode samarbejdsevner, da der er 10 ansatte incl. 2 præster ved Faxe Kirke. 
- At du har lyst og evne til at arbejde med børn, da vi har børne- og ungdomskor.
- At du har forståelse for kirken og kirkens virke.
Vores organist skal varetage følgende opgaver:
- Varetage højmesser og kirkelige handlinger som bryllup, bisættelse, begravelse, barnedåb og evt. fyraftensandagter og evt. familie- og spaghetti gudstjenester.
 - Være med til at udvikle flere og anderledes gudstjenester i samarbejde med præsterne.
 - Være med til at videreudvikle vores børne- og ungdomskor.
- Planlægge og deltage i koncertaktiviteter hvor vores kor deltager.
- Bistå præsten i andre kirkelige aktiviteter som konfirmand- og minikonfirmandundervisning og baby- og tumlingesalmesang.
- Deltage i planlægning af kirkelige aktiviteter i samarbejde og dialog med kollegaer.
- Deltage i sangcafé en gang månedligt.
- Vikarforpligtelse for nabokirker i forbindelse med ferie og sygdom.
- Der er samarbejde med 2 præster, da vi er i pastorat med Roholte. Nuværende præst i Roholte går på pension ultimo 2019, hvorfor der ansættes ny præst primo 2020.
Vi kan tilbyde:
 - Et aktivt kirkeliv med god kirkegang og en del frivilligt arbejde.
- Mange og varierende gudstjenesteformer.
- Et godt arbejdsmiljø med gode og velkvalificerede kollegaer.
- Et engageret menighedsråd.
- Børne- og Ungdomskor.
- Løn- og ansættelsesforhold efter overenskomst.
Kirkens vision er:
Vi ønsker at flere skal få interesse for det kristne budskab ved:
- at vi er fælles om det kristne budskab som næstekærlighed, menneskelige værdier og har plads til alle.
- at vi har et levende folkeligt fællesskab, hvor vi møder hinanden med rummelighed, empati og oprigtig interesse for hinanden.
- at vi rækker bredt ud til alle og giver flere mulighed for at komme til flere lejligheder.
- at vi åbner os så flere vil være med i sammenholdet og fællesskabet i kirken.
- at vi fornyer os men bevarer traditionen.
Løn- og ansættelsesvilkår:
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet kr. 274.740,27 - kr. 401.542,89 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 281.784,56 (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 21.176,95 (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem kr. 306.625,01 - kr. 373.629,09 årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem kr. 39.451,47 - kr- 61.273,40 (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 309.962,80 årligt ( nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedtillægget udgør årligt kr. 23.004,40 (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / kr. 29.991,72 (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / kr. 35.689,07 (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Der indhentes børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.
Ansøgningsfrist den 07.04.2019
Ansættelsessamtale og prøvespil aftales nærmere.
Referencer vil blive indhentet, hvis menighedsrådet finder behov for det.
Yderligere oplysning vedrørende stillingens indhold kan indhentes hos sognepræst Kirsten Kjær Ohms tlf. nr. 56713123 mellem kl. 10 og kl. 11 på alle hverdage undtagen mandag eller kontaktperson Arne Jørgensen tlf. nr. 40378262.
Se også kirkens aktiviteter på hjemmesiden www.faxekirke.dk
Skriftlig ansøgning med CV sendes til Faxe Menighedsråd via mail til 7522fortrolig@sogn.dk   
Faxe Kirke, Kirketorvet 11, 4640 Faxe
Kirkekontor: Gammel Strandvej 1, 4640 Faxe - Tlf 56 71 35 52 - Mail: Faxe.Sogn@KM.DK