Faxe Kirke

/Kor.jpg

Ungdomskor og børnekor i Faxe Kirke

Korsæsonen er nu godt i gang for de to kor ved Faxe Kirke. Ungdomskoret kunne høres allerede ved høstgudstjenesten den 17. September og øver de kommende uger videre på efterårest andre opgaver.
Ungdomskoret, Ung Koralklang, er et gratis musikalsk tilbud til piger mellem 11 og 25 år. Vi øver hver torsdag aften fra kl. 18.30 til 20.30 skiftevis i Sognehuset på Præstøvej og i kirken.
Ungdomskoret synger som lønnet kor for ved gudstjenester og medvirker fast ved jule- og forårskoncerter. Derudover er der ind imellem tilbud om deltagelse i stævner og kordage sammen med andre af områdets/landets kor, og en gang om året holder vi korovernatning med øvning, leg, konkurrencer, spisning og biograf (vi er jo så heldige at råde over et lokale med biograflærred og gode højttalere….).
Nogle af de ældste piger i ungdomskoret er med i en ”ungegruppe”, der har udvidede forpligtelser i kirken, hvilket rent praktisk vil sige, at de udover at synge til 10.30-gudstjenester om søndagen også synger til kirkelige handlinger lørdage og til de tidlige søndags-gudstjenester plus div. kirkelige handlinger i skoleferie-weekender.
Børnekoret, ”Koralspirerne”, genstartede i januar 2016 efter i en periode at have fungeret som projektundervisning for Rolloskolens 2., 3. og 4. klasser. Der er god tilslutning til koret, der øver i Faxe Sognehus fredage kl. 15-16. Vi starter hver gang med en lille forfriskning, da mange kommer direkte fra en lang skoledag, og derpå øver vi.
Interesserede er velkomne til at kontakte korleder Lene Besser på tlf.: 2332 3668 eller 1905lenebesser@gmail.com.
Faxe Kirke, Kirketorvet 11, 4640 Faxe
Kirkekontor: Gammel Strandvej 1, 4640 Faxe - Tlf 56 71 35 52 - Mail: 7522@sogn.dk