Faxe Kirke
/Bryllup.jpg

Bryllup

Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes. I skal medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest.
Kommunen skal nemlig først undersøge, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden, og udstede en prøvelsesattest. I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. Den må højst være udstedt fire måneder inden vielsen.
I kan blive gift i en bestemt kirke, hvis:
Den ene af parterne er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn.
Den ene eller begge parter har en særlig tilknytning til kirken og derfor ønsker at blive viet netop der.
I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en tredje kirke.
Der skal være mindst to vidner ved vielsen. Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.
I kan få velsignelse af en præst i folkekirken, hvis I er borgerligt viet eller har indgået registreret partnerskab,. Ønsker I religiøs velsignelse, skal I henvende jer til den præst, I vil have til at give velsignelsen.
Faxe Kirke, Kirketorvet 11, 4640 Faxe
Kirkekontor: Gammel Strandvej 1, 4640 Faxe - Tlf 56 71 35 52 - Mail: Faxe.Sogn@KM.DK