Faxe Kirke
/Diverse.jpg

Diverse

Julebasar - læs mere her
Auktion over Jim Lyngvilds plakater. Læs mere her
Jim Lyngvild "udstiller" i Faxe Kirke. Klik her
Menighedsrådsvalg 2020 - resultat at valgforsamling. Læs mere her
Karin Andersen - barselsvikar - læs mere her
Nanna Katrine Fafner Robertson går på barsel  - læs mere her
Brev og cd til nyfødte - læs artikel her 

/Julebasar.jpg

Auktion over Jim Lyngvilds plakater

Vi har gennem et par uger haft Jim Lyngvilds plakatbilleder over forskellige bibelhistorier på udstilling i kirkens sideskib. Og Jim har været så venlig, at vi må disponere over billederne, når de tages ned.
Faxe Menighedspleje er corona-ramt og har ledt efter indtjeningsmuligheder til julehjælpen. Her kommer Jim os til undsætning, da han har givet os lov til at bortauktionere plakatbillederne, efter endt udstilling. 
Hold derfor øje med Faxe Kirkes side på Facebook fra på søndag den 8. november, hvor de første 6 plakater kommer under hammeren.
Retningslinjerne for auktionen vil fremgå, når auktionen begynder.
Pengene går ubeskåret til julehjælpen i Faxe Sogn.
/Div/lyngvildplakater.jpg

Jim Lyngvild udstiller i Faxe Kirke

/Div/Jim Lyngvilds kirkekunst.jpg

Nu er der mulighed for at se Jim Lyngvilds meget omtalte billeder med bibelske motiver i Faxe kirke. Jim Lyngvild har gratis delt ud at sine plakater (der er trykt i str. 50x70), til de kirker der var interesseret i det, og det var Faxe Kirke. Det er altså ikke de store billeder der er lavet til udstilling i Faaborg kirke, men mindre kan også gøre det.
Billederne er nyfortolkninger af udvalgte fortællinger fra Biblen. Fotografierne bevæger sig i spændingsfeltet mellem tradition og modernitet. Om værkerne har Jim Lyngvild udtalt, at kirkegængerne kan forvente sig ”kysk og klassisk kirkekunst med et strejf af liderlighed og lummerhed. Den kombination har kirkekunst altid haft”. Jim Lyngvild har personlig designet og syet figurernes tøj, ligesom han har fremstillet de anvendte smykker. Billederne vil som minimum være udstillet i uge 42 og 43.

 

Menighedsrådsvalg 2020

­Offentliggørelse af resultatet af valgforsamlingen og mulighed for udløsning af afstemningsvalg
På Valgforsamlingen i Faxe Sogn, tirsdag den 15.09.2020, blev der valgt følgende til menighedsrådet:
Morten Vive
Arne Jørgensen
Mette Dehn
Søren Nielsen
Marianne Sørensen
Per jensen
Susanne Larsen
Claus Østenby
Endvidere blev der valgt følgende suppleanter/stedfortrædere:
Lise Østergaard
Helle Johansen
Lone Carlson
Bente Rasmussen
Kurt Sangild
Torben Jønck
Menighedsrådet i Faxe består af 8 valgte medlemmer og funktionsperioden er 4 år og begynder 1. søndag i advent 2020.
Det skal bekendtgøres at der er mulighed for at udløse et afstemningsvalg jfr. Cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd, CIR1H nr. 9014 af 10.01.2020.
Kandidatlisten skal uderskrives af mindst 8 stillere og udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket. Kandidatlisten skal være afleveret senest tirsdag den 13. oktober 2020 og kan afleveres til: Kirkekontoret v/valgbestyrelsens sekretær Stig Laursen som træffes på Kirkekontoret, Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe, hverdage mellem 9-13, tlf. 56713552 – eller efter forudgående aftale til formanden for valgbestyrelsen Lise Østergaard, Bytoftevej 2, 4640 Fakse, tlf. 22443979 

 

Karin Andersen - barselsvikar for Nanna Katrine

/Ansatte/KA.jpg
Som Nanna Katrine tidligere har skrevet, går hun fra på barsel her i starten af juni 2020.
Derfor har menighedsrådet i samarbejde med Roskilde Stift ansat Karin Andersen som barselsvikar.
Karin er 61 år, men har kun været præst de sidste 15½ år. De første år med fast stilling i Nakskov. Siden 2012 har Karin fungeret som præstevikar med egen bolig på det sydlige Lolland, der jo som bekendt er både naturskønt og uforstyrret.
Indtil 10. maj har Karin været vikar i Spjellerup-Smerup-Hellested-Vemmetofte, så hun kender provstiet og har allerede arbejdet sammen med Kirsten Kjær Oms og vikarieret for Erik Grønvall Kempfner i Hylleholt.
Karin glæder sig til at lære kirker, menigheder og ansatte i Faxe og Roholte at kende.
Karin får kontor på det nyligt ombyggede kirkekontor i Faxe. Det er dog bedst at aftale på forhånd via mail, sms eller telefon (se adresseliste bagerst i Kirkehilsen), hvis man vil være sikker på at træffe Karin på kontoret.


/Ansatte/Nanna l.jpg
Kære menigheder
Jeg bærer på en sommerglæde under mit hjerte. Jeg venter mig, og vores lille pige kommer til verden i begyndelsen af juli måned.
Rigtig mange af jer ved det allerede, men hermed en mere officiel melding.
Jeg går på barsel fra begyndelsen af juni og trækker i arbejdstøj og embedsdragt igen i begyndelsen af det nye år.
Inden da vil jeg se frem til at møde jer i gudstjenestefællesskabet, eller når jeg traver rundt med barnevognen i Roholte og Faxe.
Mange hilsner
Nanna Katrine
 

Ny præst i Faxe og Roholte sogn

  /Ansatte/Nanna Katrine Fafner Robertson.jpg
Det er med stor glæde, at vi nu kan løfte sløret og informere jer alle om Faxe og Roholtes Sognes nye sognepræst.
Menighedsrådene har udpeget den nye sognepræst, som bliver Nanna Katrine Fafner Robertson.
Nanna Katrine er nyuddannet præst og det bliver derfor hendes første embede, hvilket betyder, at hun forinden indsættelsen i embedet i Faxe-Roholte Pastorat, skal præstevies ved en højtidelig ordination, som foretaget af biskop Peter Fischer-Møller i Roskilde Domkirke, fredag den 31.01.2020.
Nanna Katrine tiltræder embedet i Faxe-Roholte pr. 01.02.2019 og bliver indsat i embedet af provst Erhard Westenberg ved Gudstjenester søndag 02.02.2020 i både Faxe og Roholte.
Nanna Katrine er 31 år og bor pt. i København sammen med sin mand Samuel, som er læge og sammen har de sønnen Simon som er 1½ år. I løbet af januar 2020 flytter de ind i Roholte Præstegård, som fremover skal danne rammen for familien.
Nanna Katrine vil i løbet af foråret 2020 - efter en ombygning - få tjenstligt kontor på Kirkekontoret på Gl. Strandvej 1 i Faxe, da det er i Faxe de fleste præsteopgaver foregår.
Nanna Katrine har bredt funderede faglige kvalifikationer, som hun har erhvervet dels gennem teologiske studier og frivilligt arbejde i både Danmark, Afrika og Indien, samt fra en tillægsuddannelse i journalistisk formidling.
Vi har været meget privilegerede at have fået mange kvalificerede ansøgninger og vi er overbeviste om, at vi har valgt den allerbedste, og vi ser frem til samarbejdet med Nanna Katrine og glæder os til at byde den nye familie velkommen både i kirkerne og i præstegården i Roholte. Faxe og Roholte Menighedsråd har haft et meget tæt og tillidsfuldt samarbejde omkring præsteansættelsen.
Sluttelig får I alle lige en hilsen fra Nanna Katrine selv og selvfølgelig er skønt ansigt at sætte på vores nye sognepræst.
Menighedsrådene

Kære menigheder i Faxe og Roholte

Som jeres sognepræst vil jeg se frem til at engagere mig i kirkernes liv og virke, og jeg vil bestræbe mig på at tilgå mit embede med høj faglighed, initiativ og åbenhjertighed. Jeg vil arbejde for at indsætte evangeliet i en formidlingsramme, der ser sig i stand til bådeat værne om traditioner og formulere fornyelse. Dén balance er en kunst, der kræver indblik og udsyn – og som i disse år i særlig grad farver den offentlige debat i og omkring folkekirken.
Jeg tror, at vi som kristen menighed er kaldet til at plante frø, der med et levende håb spirer ind i en fremtid, der ikke kun er vores egen. Det er en opgave og en udfordring, der kræver sikker forvaltning, klar formidling og nuanceret dialog. I den henseende kan jeg bidrage med min bredt funderede faglighed, som jeg har erhvervet gennem mine teologiske studier i både Danmark, Tanzania og Indien.
Dialogarbejde løber som en mangefarvet livsnerve gennem mine studieår, og min erfaring er, at den åbenhjertige samtale kan bidrage med nye erkendelser og perspektiver på eget trosliv. Gennem årene har jeg engageret mig som frivillig i en række sammenhænge under både hjemlige og udenlandske himmelstrøg. Jeg bærer således med taknemmelighed en rig mangfoldighed af menneskemøder med mig. De har været med til at skænke mig livserfaring, som jeg nu kan række videre ind i jeres menighedsfællesskaber i Faxe og Roholte.
Min familie og jeg glæder os til at flytte ind i den smukke præstegård i Roholte og føje vores hverdagsliv til dens historie. Som jeres sognepræst vil det være mit fokus at være med til at skabe forudsætningerne for, at vi som kirkeligt fællesskab bevarer et tillidsfuldt og nyskabende klangrum for troens sprog og handling.
Mange hilsner
Nanna Katrine
Faxe Kirke, Kirketorvet 11, 4640 Faxe
Kirkekontor: Gammel Strandvej 1, 4640 Faxe - Tlf 56 71 35 52 - Mail: Faxe.Sogn@KM.DK