Faxe Kirke

/Daab.jpg

Fødsel og dåb

Fødsel
Anmeldelse af fødslen skal ske senest 14 dage efter fødslen. Den afleveres til sognepræsten eller anmeldes via internettet på: www.personregistrering.dk.
Husk - hvis forældrene ikke er gift og ønsker faderskabet anerkendt straks ved fødslen - at aflevere omsorgs- og ansvarserklæringen underskrevet af begge forældre + 2 vidner sammen med fødselsanmeldelsen.
Dåb / navngivning
Barnet skal navngives inden det fylder seks måneder. Har du og barnets far fælles forældremyndighed, skal I begge underskrive blanketten. Den kan udskrives på www.personregistrering.dk (eller anmeldes digitalt)
Blanketten sendes til: Faxe Kirkekontor, Gl. Strandvej 1, 4640 Faxe
Du har også mulighed for at navngive dit barn ved dåb i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund.
Navngiver du ikke dit barn med efternavn inden for seks måneder efter fødslen, får barnet morens efternavn.
Navngiver du ikke dit barn med fornavn, kan du blive straffet med bøde. Inden seks måneder efter fødslen skal barnet have et navn ved enten dåb eller navngivning.
Dåb finder sted i forbindelse med en gudstjeneste, og aftales med sognepræsten. Der aftales inden dåben et tidspunkt for en samtale. Under besøget tales om de praktiske ting i forbindelse med dåben og om, hvad dåben egentlig er for noget.
Derudover skal der oplyses om barnets fulde navn samt navne og adresse på 3-5 faddere. Alle faddere skal være døbte. En eventuel gudmor eller gudfar kan også være fadder.
Er barnet ikke fødselsregistreret i sognet, medbringes desuden barnets fødselsattest.
Faxe Kirke, Kirketorvet 11, 4640 Faxe
Kirkekontor: Gammel Strandvej 1, 4640 Faxe - Tlf 56 71 35 52 - Mail: Faxe.Sogn@KM.DK