Faxe Kirke
/Konfirmation.jpg

NY KONFIRMATIONSDATO I 2020:

LØRDAG DEN 12. SEPTEMBER KL. 10.00 OG KL. 12.00
 
Fra 1. april 2019 er der kommet en ny digital selvbetjeningsløsning til konfirmationsforberedelse og konfirmation. Det nye system sikrer, at begge forældremyndighedsindehavere giver samtykke til, at barnet må gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret.
Konfirmandtilmelding vil være åben for tilmelding i perioden fra 1. april til 30. september. Hvis tilmeldingen sker efter fristen, får forældrene besked på at kontakte deres lokale sogn. Forældrene kan tidligst tilmelde deres barn året før konfirmationen. Ønsker ens barn for eksempel at blive konfirmeret i 2021, skal forældrene altså tilmelde barnet inden fristen udløber i år. Der er lagt et link til konfirmandtilmeldingen på kirkens hjemmeside: www.faxekirke.dk
Senere vil tilmeldingsordningen blive suppleret med yderligere muligheder for kommunikation og forældremyndighedshaveren kan også oplyse, om der må blive taget billeder af barnet samt om barnet har særlige behov, som præst/konfirmandunderviser skal være opmærksom på.
 
Hvordan tilmelder man sit barn til konfirmandundervisning på nettet?
Den ene forælder begynder tilmeldingen ved at gå på sognets egen hjemmeside og trykke på det link, sognet har lagt der.
Hvis sognet ikke har en hjemmeside, kan forælderen benytte sig af linket på folkekirken.dk (https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding). Personen logger ind på systemet ved at benytte sit NemID.
Når den ene forælder har signeret tilmeldingen, modtager den anden forælder en mail med et link, så vedkommende også kan skrive under med sit NemID.
Når begge forældremyndighedshaverne har signeret en tilmelding, vil sognet modtage tilmeldingen i Person. En forælder med eneforældremyndighed kan også bruge selvbetjeningssystemet.
En konfirmandtilmelding sker som udgangspunkt til barnets bopælssogn. Hvis der foreligger en aftale med et andet sogn om konfirmationsforberedelse eller konfirmation, kan forælderen skrive dette i sin tilmelding.
 
Konfirmandindskrivning i præstegården
Information om konfirmandindskrivning i Faxe Præstegård vil fremgå her på siden, når det er planlagt. Det bliver på et tidspunkt i august 2021. Elever på Rolloskolen vil i god tid få information om tid og sted for indskrivningen, der også̊ bliver annonceret i lokalavisen, samt på www.faxekirke.dk
Konfirmander, der ikke går på Rolloskolen, men skal konfirmeres i Faxe Kirke, indskrives ligeledes hos præsten og får plads på det hold, der passer bedst. Obs! I 2021 er datoen for St. Bededag d. 30. april 2021.
 
Faxe Kirke, Kirketorvet 11, 4640 Faxe
Kirkekontor: Gammel Strandvej 1, 4640 Faxe - Tlf 56 71 35 52 - Mail: Faxe.Sogn@KM.DK