Faxe Kirke

/Daab.jpg

Fødsel, dåb og navngivning

Fødsel
Anmeldelse af fødslen registreres på kordegnekontoret. Anmeldelsen sker automatisk, idet fødestedet anmelder denne elektronisk. Her skal man som forældre ikke foretage sig yderligere, hvis forældrene er gift.
Er man ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal man indsende en O/A (Omsorgs- og ansvarserklæring) til sognet digitalt senest 14 dage efter fødslen. 
Dette gøres ved selvbetjeningsløsningen på www.borger.dk (åbner i nyt vindue), hvor I udfylder erklæringen med NEM-ID.
Medmoderskab 
Den 1. december 2013 trådte der nye regler i kraft om medmoderskab. 
De nye regler betyder en høj grad af ligestilling af par af samme køn og par af forskelligt køn, når faderskabet / medmoderskabet til et barn skal fastslås. 
Reglerne betyder eksempelvis, at medmoderen til barnet får de samme rettigheder og pligter over for barnet. 
Det er Statsforvaltningen, der behandler sager om medmoderskab. Læs mere https://familieretshuset.dk/foraeldreansvar/foraeldreansvar/medmoderskab (åbner i nyt vindue)
Navn
Alle børn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen. Registrering af navn foretages af Kordegnekontoret på baggrund af forældrenes anmeldelse eller i forbindelse med dåb. Forældre skal ansøge om navngivningen digitalt på www.borger.dk. (åbner i nyt vindue)
Hvis I ikke kan ansøge digitalt, findes papirversionen af blanketten på www.personregistreing.dk. (åbner i nyt vindue)
Hvad skal barnet hedde?
Navnet skal være godkendt af Kirkeministeriet, der har en liste over alle godkendte navne i Danmark. Listen findes her: https://familieretshuset.dk/navne/navne/navnelister. (åbner i nyt vindue)
Dåb i Faxe kirke
Ønsker man sit barn døbt i Faxe kirke, sker henvendelsen til kordegnekontoret. Ved indskrivning til dåb oplyses barnets navn, samt navn og adresse på mindst to og højst fem faddere. Gudmor/-far medregnes som fadder.
Fadderne skal selv være døbt og normalt være over 14 år. Faddere skal være konfirmeret eller i det mindste gå til konfirmationsundervisning, hvilket hos os svarer til, at man går i 7. klasse. 
Fadderne behøver ikke at være medlem af folkekirken. Vi anerkender mange forskellige kirkesamfunds dåb som en kristen dåb. Det er dog en betingelse, at der døbes ”I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn”.  Katolikker, anglikanere og DØBTE baptister kan f.eks. godt være faddere, - og er man blevet døbt, men senere udmeldt af folkekirken kan man også være fadder.
Man er altid velkommen til at henvende sig til kordegn eller præst, hvis man har spørgsmål. Find dem her.
Faxe Kirke, Kirketorvet 11, 4640 Faxe
Kirkekontor: Gammel Strandvej 1, 4640 Faxe - Tlf 56 71 35 52 - Mail: Faxe.Sogn@KM.DK