Faxe Kirke
/Konfirmation.jpg

Indskrivning til konfirmation St. Bededag d. 13. maj 2022 på nettet

Forrige år kom der en ny digital selvbetjeningsløsning ved indskrivning til konfirmationsforberedelse og konfirmation. Det nye system sikrer, at begge forældre­myndigheds­indehavere giver samtykke til, at barnet må gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret.
Konfirmandtilmelding vil være åbent for tilmelding i perioden fra 1. april til 30. september. Hvis tilmeldingen sker efter fristen, får forældrene besked på at kontakte deres lokale sogn. Forældrene kan tidligst tilmelde deres barn året før konfirmationen. Ønsker ens barn for eksempel at blive konfirmeret i 2022, skal forældrene altså tilmelde barnet inden fristen udløber i år. Følg linket nedenfor.
Tilmeldingsordningen er suppleret med yderligere muligheder for kommunikation og forældremyndighedshaveren kan også oplyse, om der må blive taget billeder af barnet samt om barnet har særlige behov, som præst/konfirmandunderviser skal være opmærksom på.
Hvordan tilmelder man sit barn til konfirmandundervisning på nettet?
Den ene forælder begynder tilmeldingen ved at gå på sognets egen hjemmeside og trykke på det link, sognet har lagt der, https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding. Hvis sognet ikke har en hjemmeside, kan forælderen benytte sig af linket på folkekirken.dk. Personen logger ind på systemet ved at benytte sit NemID.
Når den ene forælder har signeret tilmeldingen, modtager den anden forælder en mail med et link, så vedkommende også kan skrive under med sit NemID.
Når begge forældremyndighedshaverne har signeret en tilmelding, vil sognet modtage tilmeldingen. En forælder med eneforældremyndighed kan selvfølgelig også bruge selvbetjeningssystemet.
En konfirmandtilmelding sker som udgangspunkt til barnets bopælssogn. Hvis der foreligger en aftale med et andet sogn om konfirmationsforberedelse eller konfirmation, kan forælderen skrive dette i sin tilmelding.
Konfirmandforældremøde - Der vil altså ikke være en indskrivning, - men til gengæld afholdes der hurtigst muligt et orienterende forældremøde for hvert konfirmandhold. Selvfølgelig efter de på det tidspunkt gældende retningslinjer.
Konfirmandundervisning
Konfirmanderne undervises på 2 hold. De deles op klassevis fra Østskolens afdeling Rollo 7. A og 7. B. Undervisningen forventes at begynde i slutningen af august/starten af september og foregår i enten Faxe Kirkes sognehus, Faxe Kirke eller Faxe Præstegårds konfirmandstue. Undervisningen vil selvfølgelig foregå efter gældende retningslinjer.
Konfirmander, der ikke går på Rolloskolen, men skal konfirmeres i Faxe Kirke, indskrives også digitalt og får plads på det hold, der passer bedst. Kontakt gerne sognepræst Kirsten Kjær Ohms for evt. yderligere oplysninger eller se kirkens hjemmeside/Facebookside. Der er i forbindelse med opstart af de nye konfirmandhold oprettet en særlig Facebook-gruppe for konfirmander og forældre, Faxe Kirkes side/Konfirmand 2022A eller Faxe Kirkes side/Konfirmand 2022B, som vil blive ajourført undervejs.
Faxe Kirke, Kirketorvet 11, 4640 Faxe
Kirkekontor: Gammel Strandvej 1, 4640 Faxe - Tlf 56 71 35 52 - Mail: Faxe.Sogn@KM.DK