Vedtægter på kirkegården

Vedrørende gravsteder på afd. E, F og G

Gravstederne er på enkelte eller flere gravpladser med plads til kister og urner.

Fredningstiden for gravstedet er 30 år for kister og 10 år for urner.

Gravstedet udlægges med stedsegrønne lave hække, som vedligeholdes ved kirkegårdens foranstaltning.

På gravstederne må kun anvendes det vedtagne perlestens materiale, men diverse figurer og kunstige planter må ikke anvendes, og fjernes af kirkegårdens personale.

Omkring kirken, på noget af den gamle kirkegård (Afd. E), er det besluttet for mange år siden, at den skal have parklignende udseende. Det vil sige, at når et gravsted nedlægges bliver det sået til med græs, og nogle enkelte træer/store buske, såvel løvfaldende som stedsegrønne, bevares som solitære planter.
 

Vedrørende gravsteder på afd. P (Paradishaven)

Paradishaven er et fællesareal til urner. Beplantningen her er Paradistræer og en bund af Cotoneaster omkring gravstenen. Liggende gravsten og en dertil hørende granitvase.

Gravstedet er til 2 urner, som placeres foran gravstenen med en fredningstid på 10 år

Der skal betales for obligatorisk vedligeholdelse i hele perioden.

Der må kun benyttes afskårne blomster. Eventuel kan der evt. sættes en blomst, hvis den anbringes i den nedgravede granitvase.

Der må ikke foretages nogen form for beplantning på gravstedet. Kunstige blomster, figurer og div. lamper vil blive fjernet af kirkegårdspersonalet af hensyn til bunddækken.
 

Vedrørende gravsteder på afd. H (Herligheden)

Gravstederne er på enkelte eller flere gravpladser med plads til kister og urner.

Fredningstiden for gravstedet er 30 år for kister og 10 år for urner.

Gravstederne udlægges med jord - evt tilplantes med bunddækning (ingen perlesten) og ryghæk af taks og sidehæk af Thuja, som vedligeholdes ved kirkegårdens foranstaltning.

Der må plantes lavstammede træer, små løvfældende og stedsegrønne buske samt blomster.

Diverse figurer og kunstige planter må ikke anvendes.

Vedrørende gravsteder på afd. J (Anonym Fællesgrav)
 

På Anonym Fællesgrav er der ingen mulighed for gravsten på fællesgraven.

Gravstedet skal henlægges som græsareal beregnet til kister og urner.

Fredningstiden er 30 år for kister og 10 år for urner.

Vedligeholdelsen er inkluderet i etableringen. Der skal betales et obligatorisk beløb på forhånd for fredningsperioden, hvorefter kirkegården holder ikke blot gravstedet, men hele området omkring fællesgraven i fredningsperioden.

Blomster, mospuder og kranse må kun anbringes på den fælles blomsterplads ved granitskulpturen ”Damen ”.

Diverse figurer og kunstige planter må ikke anvendes, og fjernes af kirkegårdspersonalet.

Vedrørende gravsteder på afd. K (Kendt Fællesgrav)

Kendt fællesgrav med plade i plæne.

Gravstedet som skal henlægges som græsareal med plads til 1 kiste og flere urner.

Fredningstiden er 30 år for kister og 10 år for urner.

På gravstedet placeres obligatorisk en Plænesten til inskription i græsset. På denne sten må kun påføres personnavne på op til 2 personer samt fødsels- og dødsår.

Vedligeholdelsen er inkluderet i etableringen. Der betales et obligatorisk beløb på forhånd for fredningsperioden, hvorefter kirkegården holder ikke blot gravstedet, men hele området omkring fællesgraven i fredningstiden.

Der må benyttes afskårne blomster eller evt. en potteplante, hvis den anbringes i sin potte i gravstedets obligatoriske vase.

Der må ikke foretages nogen form for beplantning omkring stenen - ej heller kunstige planter eller granpyntning. Dog kan der anbringes dekorationspuder ved juletid ved siden af plænestenen.
 

Vedrørende gravsteder på afd. L

Gravstederne er med plads til 2 urner eller 1 kiste. Gravstedet skal være indrammet af en hæk med bagside og sidehæk af Taxus Hillie i henholdsvis 80-80-70 cm høje. Side­hæk­ken skal have en højde af 20 cm. Hækkene indkøbes, udskiftes og vedligeholdes af kirke­gårdens personale.

Obligatorisk hækkeklipning betales for hele fredningstiden 10 eller 30 år.

Gravstenen skal være af naturmateriale, hvor øverste kant må max være 20 cm over terræn.

Gravstedet kan beplantes med bunddækplanter og evt. lave buske, der skal holdes således at de ikke er til gene for rammehækken.

Gravstedet må ikke belægges med småsten eller grus.

Nr. 1-80 er gravsteder til urner med en fredningstid på 10 år.

Nr. 81-120 er gravsteder primært til kistepladser med en fredningstid på 30 år.
 

Vedrørende gravsteder på afd. B (Blomsterhaven)

Blomsterhaven er en urneafdeling med beplantning af bunddække, liggende sten og en dertil hørende granitvase.

Gravstederne er med plads til 2 urner, som placeres foran gravstenen med en fredningstid på 10 år. Der skal betales for vedligeholdelse for hele fredningstiden i første omgang. Herefter kan der forlænges mod betaling for vedligeholdelse for en ny periode, dog minimum 5 år.

Gravstenen må alene påføres personnavne på op til 2 personer samt fødsels- og dødsdatoer samt årstal. INGEN udsmykning af nogen art. Inskriptionen laves med kontur, som giver en skygge og bogstaverne er diamantslebet. De er vedligeholdelsesfrie.

Kun buketter og blomster i den gravstedet tilhørende granitvase må benyttes.

Der må ikke foretages nogen form for plantning på gravstedet eller omkring gravstenen i den eksisterende beplantning, ej heller granpyntning.

Anden pynt og dekorationer, f.eks. puder til jul, kunstige blomster, figurer og diverse lamper vil af hensyn til beplantningen blive fjernet af kirkegårdspersonalet.

Ved nedsættelse af en ny urne indenfor fredningstiden på 10 år, beregnes en ny vedligeholdelsesaftale for de resterende år.
 

Vedrørende gravsteder på afd. S (Skovbrynet)

Skovbrynet er en urneafdeling. Et felt måler 1x1 meter og har plads til 1 urne.

Vedligeholdelsesaftale for hele fredningstiden på 10 år er obligatorisk.

Gravpladsen kan fornyes ved udløb af fredningstiden mod betaling for ny vedligeholdelsesaftale minimum 5 år.

Nedgravede urner må IKKE markeres med mindesten, trækors eller andre synlige mindesmærker.

Skovbrynet henligger som løv- og nåleskov - hovedsageligt med egebevoksning, fyr og birketræer.

På græsarealet er det IKKE tilladt at sætte gravlys, vaser, potteplanter, afskårne blomster, kranse og anden pynt.

Blomster og anden pynt lægges ved granitsøjlerne. Der må dog ALDRIG sættes kunstige blomster og kunstige lys.

I granitsøjlerne kan indhugges navn samt fødsels- og dødsdatoer og årstal. Et navn pr. sten. INGEN udsmykning af nogen art.

Granittypen på søjlerne er Moseløkke, skrifttypen er Gill san extra bold med 20 mm høje bogstaver reduceret til 70%. Diamantslebne og ikke bemalede.

Inskription bestilles via kirkekontoret.
 

Ordensbestemmelser

Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

Visne blomster og kranse, papir og affald fra gravstederne skal lægges i affaldskurvene eller på affaldspladsen.

Diverse redskaber og kurve, som er kirkegårdens ejendom, og som benyttes af gravstedsbrugerne, skal efter brug sættes på plads.

Kemiske midler mod ukrudt må ikke anvendes.

Færdsel uden for kirkegårdens gange/stier er ikke tilladt.

Cykling på gangene/stierne er forbudt.

Nummerskilte på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Personalet er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred.

I øvrigt henvises til den af stiftsøvrigheden godkendte ”Vedtægt for kirkegården”, som ligger til gennemsyn på kirkegårdens kontor, Gl. Strandvej 1A, 4640 Faxe.

Accepter cookies fra dette website

Dette website bruger cookies til at følge din adfærd og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies i dine browserinstillinger

Jeg accepterer ikke cookies Jeg accepterer kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies